Document submitted to Christiansborg

Emne:

Vedr. dispensation til permanent opholdstilladelse og statsborgerskab til kvoteflygtninge

På vejen af ‘De Bhutanesisk Samfund i Danmark’ vil vi gerne sige tillykke til jer som den nye Regering.

Vi er en gruppe statsløse kvoteflygtning fra Bhutan, som har genbosat sig i Danmark efter aftale med UNCHR siden 2008. Fordi reglerne og loven har ændret sig væsentlig i de senere år, ønskes der dispensation til at erhverve permanent opholdstilladelse, samt statsborgerskabet til de særlige udsatte individer eller grupper blandt kvoteflygtninge.

Danmark og den danske regering har valgt at tage imod os som kvoteflygtninge og tilbudt os en genbosætnings mulighed, hvilket vi takker mange gange for. Vi er meget glade for Danmark og det danske samfund. Her lever vi i tryghed og fred og nyder friheden, ligesom de danske statsborgere.  Derfor er vi også lidt kede af, at regeringen strammer udlændingeloven yderligere som gør, det vanskeligt at opfylde krav til permanent opholdstilladelse samt statsborgerskab, hvilket også rammer os som kvoteflygtning.

Vi er bhutanesiske flygtninge med en nepaliske oprindelse, som er flygtet fra Bhutan i 1990-1992 på grund af borgerkrig, og søgte asyl i østlig Nepal i små flygtningelejre. Siden da har vi været statsløse i knap 20 år i Nepal.  I 2008 begyndte Danmark at tage imod bhutanesisk flygtning (os) gennem FN og IOM som kvoteflygtninge. I perioden 2008-2015 har Danmark modtaget ca. 800 personer som bhutanesisk kvote flygtninge. Nu har vi været i Danmark i 10 år og er stadig statsløse, og uden permanent opholdstilladelse. 

Sagen er netop den, at for det første er de familier / personer, som er kommet her til landet særlig udsatte, sårbare og svage, enten psykisk eller fysisk, fordi de har være udsat for krig, tortur eller har en svaghed, som gør, at de har brug for særlig beskyttelse. Dette var et af udvalgskriterie for kvoteflygtninge. For det andet er mange analfabeter, fordi de aldrig har haft skolegang.  De var landmænd og fattige. Dette gør, at de udsatte grupper af menneske har begrænset mulighed for at komme på arbejdsmarkedet, og for at forsørge sig selv på grund af nedsat arbejdsevne og evne til at lærere sproget.

Unge generationer klarer sig til gengæld rimelig ok, fordi de hurtigere kan lærere sproget og derved har lettere ved at integrere sig.

Derfor ønsker vi en dispensation til at erhverve permanent opholdstilladelse samt statsborgerskabet til de FN kvoteflygtninge, som er omfattet af disse særlige forhold og udgør en udsat gruppe i forhold til det gældende lovgivning.

De grupper vi ønsker der ses på er:

  1. Pensionister, handicappede og syge – disse grupper af menneske kan hverken komme på arbejdsmarkedet eller lærere dansk, trods deres bedst vilje. 
  2. Analfabeter – personer som aldrig har haft skolegang, og har afprøvet danskundervisning, dog uden held.
  3. Unge mellem 18 og 19 – denne gruppe unge har tendens til at prioritere arbejde i stede at tage uddannelse, fordi de går på jagt efter permanent opholdstilladelse.
  4. Voksne mellem 19 og 67 år som er i gang med eller har afsluttet en mellemlang videregådende uddannelse fx erhvervsuddannelse, hf, og har fået SU de senest 3,5 år inden for 5 år bør være beretiget til permanent opholdstilladelse. – Det er praksis urealistisk at lærer sproget (varighed 2-3 år), tage mellemlang uddannelse (varighed 3-4 år) samt at være i fuldtidsbeskæftigelse i 3,5 år inden for 8 år for en almindelig person med ikke-vestlige baggrund.

Det vil være en stor lettelse for os, hvis regeringen og politikere revurderer kvote-flygtningernes sag og dispenserer for at erhverve permanent opholdstilladelse, samt statsborgerskabet således, at det er realistiske at opfylde kravet til disse.

Vi vil derfor ærbødigst bede om, at Regeringen gennemgår vilkårene for opholdstilladelse og statsborgerskab for de gruppe der er nævnt i vores henvendelse.

Vi vil meget gerne uddybe vores henvendelse, hvis det ønskes.

OBS: Hverken permanent opholdstilladelse eller statsborgerskabet skal forhindre hjemmerejse i de scenarier hvor begge regeringer og alle parter er enig om aftalen.

Venlig hilsen

Formand for

Forening af De bhutanesiske samfund i Danmark

danmarkabcd@gmail.com

Purna Bahadur Dahal, Middelfart

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *